Project details

Naam: Stichting de Waerden
BVO: 35 panden (+/- 80.000 m2)
Planning:

juni 2016- juli 2017

Opdrachtgever

Stichting de Waerden

Samenvatting werkzaamheden

Projectmanagement:

  • Geluidsonderzoeken
  • PvE opstellen
  • Omgevingsvergunning
Facilitymanagement:

  • Meerjarenonderhoudsplanning
  • Inspectie 35 gebouwen
  • Mutatiewerken
  • Onderhoud CV, MV en legionella.
  • Storingen verhelpen.