Ontwerpmanagement

Uw wensen worden door Lina Projects gevat in een programma van eisen. Deze eisen dienen vertaald te worden in een ontwerp waarbij meerdere disciplines en experts betrokken zullen zijn. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak.

Multidisciplinaire aanpak

Lina Projects biedt u deze aanpak aan. U kunt er gerust op zijn dat alle ontwerpfacetteen optimaal vertaald worden in het ontwerp.

De waarde van een gebouw wordt met name bepaald in de ontwerpfase. Dat betekent in korte tijd belangrijke keuzes maken. Dit doet Lina Projects samen met een team van ontwerpers en andere adviseurs zonder uw wensen uit het oog te verliezen.

Het ontwerpproces is een belangrijk proces. De architect maakt een eerste ontwerp op basis van een programma van eisen. Vervolgens wordt uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Maar wat bepaalt welke keuzes gemaakt worden? Zijn dit wel de meest optimale keuzes? Die belangrijke keuzes worden gemaakt in een stadium waarin nog weinig bekend is.

Ontwerpmanagement

Lina Projects stelt zich op als onafhankelijke deskundige die hier onbevangen over kan oordelen en hierin kan sturen. Dit begint met een toets of het ontwerp voldoet aan het programma van eisen. Daarna toetst Lina Projects of dit het meest optimale ontwerp is in prijs-kwaliteit verhouding en of keuzes niet leiden tot hogere exploitatielasten.

Daarnaast zijn tijdens ontwerpfase ook talloze randvoorwaardelijke aspecten die het proces en soms het ontwerp kunnen beïnvloeden. Zoals vergunningsprocedures en bestemmingsplannen, de wijze van aanbesteden of fiscale aspecten. Lina Projects brengt de risico’s in beeld en stuurt op het minimaliseren van die risico’s.

Om het ontwerpproces goed te laten verlopen moet het ontwerpteam perfect samenwerken. Met respect voor elkaar maar ook kritisch naar elkaar. Lina Projects stuurt daarin en zorgt voor prettige sfeer binnen het team.

Meer weten over Ontwerpmanagement?

Neem contact met ons op via ons contactformulier of e-mail. Wilt u liever direct bellen, neem dan contact met ons op via 020-4919133