Directievoering en toezicht

Met de uitvoering van het project breekt er een belangrijke fase aan. Alle disciplines en specialismen worden fysiek bij elkaar gebracht om het specifieke en unieke ontwerp ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Een vaak eenmalig samenwerkingsverband van adviseurs en aannemers, ieder afzonderlijk geselecteerd op prijs en kwaliteit. Lina Projects behartigt uw belangen tijdens de realisatiefase en zal uw budget, planning en kwaliteitsambities bewaken.

Uitvoeringsfase

Lina Projects is uw directievoering tijdens de uitvoeringsfase. De primaire taak is het toezien op een correcte uitvoering van het werk. Ofwel: dat de uitvoerende partijen ‘leveren’ wat contractueel overeengekomen is en wat beschreven is in het bestek.

Voor Lina Projects begint directievoering met het nog een keer bestuderen van het proces. Wat zijn de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen? Waar liggen de risico’s? Is het bestek compleet en valt er nog ergens winst te behalen? Zijn er nog ‘grijze vlekken’ die moeten worden ingevuld? Als deze vragen zijn beantwoord kan het werk beginnen. We doen dat vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van aannemers en adviseurs, met respect voor ieders discipline en inbreng. Dat maakt onze rol transparant. Op basis van vastgestelde uitgangspunten zorgen wij ervoor dat het werk correct wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde tijd en binnen het vastgestelde budget.

Kwaliteitsgarantie

Om de uitvoering goed te laten verlopen is een geoliede projectorganisatie noodzakelijk. Het is belangrijk dat alle partijen – die vaak voor het eerst samenwerken – precies weten wat ieders taken en bevoegdheden zijn. En hoe ze samenwerken en communiceren. Want ook tijdens de uitvoeringsfase vindt een intensieve samenwerking en uitwisseling van informatie plaats tussen adviseurs, uitvoerende partijen, opdrachtgever en/of gebruiker en derden zoals overheidsinstanties.

Lina Project heeft naast een uitstekend oog voor het proces ook een gedegen kennis van bouwmaterialen, bouwtechniek en uitvoeringsmethodieken. Lina Projects beschikt over directievoerders en toezichthouders die een training hebben doorlopen op het gebied van veiligheid en in het bezit zijn van het certificaat VCA-VOL.

Meer weten over Directievoering en toezicht?

Neem contact met ons op via ons contactformulier of e-mail. Wilt u liever direct bellen, neem dan contact met ons op via 020-4919133