Bouwrecht

Beslissingen omtrent het beleggen en investeren in grond en gebouwen hebben een directe relatie met het antwoord op de vraag welke gebruiksmogelijkheden van een bepaald onroerend goed privaatrechtelijk (huur en erfpacht) en bestuursrechtelijk (ruimtelijk en milieu) mogelijk zijn.

Ook kan sprake zijn van mogelijkheden of potenties naar de toekomst toe om de bestaande juridisch toegestane gebruiksmogelijkheid gewijzigd of verruimd te krijgen, waardoor de waarde van het onroerend goed belangrijk kan stijgen. Bijvoorbeeld een herontwikkeling door sloop en nieuwbouw of het splitsen en/of transformeren van kantoorruimte naar woningen.

Lina Projects brengt met vastgoedadvies samen met u de juridische gebruiksmogelijkheden en potenties van het specifieke geval in kaart, in onderlinge samenhang tussen de verschillende rechtsgebieden. Ook begeleidt Lina Projects een potentieel vervolgtraject, adviseert over een vervolgaanpak bij het verkrijgen van overheidstoestemmingen en procedeert als dat nodig is.

Omgevingsrecht

Lina Projects adviseert u op het terrein van het omgevingsrecht en het bestuursrecht. U kunt bij ons terecht voor alle uiteenlopende vraagstukken zoals handhaving, planschade, exploitatieovereenkomsten, omgevingsvergunningen, watervergunning en andere vergunningen. Lina Projects biedt u advieswerk aan op maat en kan zorgen voor de aanvragen en alle benodigde documenten. Daarnaast kan Lina Projects ook zorgen voor procesbegeleiding in juridische procedures.

Privaatrecht; erfpacht, huurrecht en koop

Lina Projects beweegt soepel over de grensvlakken tussen rechtsgebieden die verbonden zijn met wonen, werken en leven. Bij de aankoop van vastgoed zijn de (toekomstige) privaatrechtelijke – en bestuursrechtelijke gebruiksmogelijkheden belangrijk voor een aankoop – en/of ontwikkelingsbeslissing. Vastgoedadvies bij het begin van het traject voorkomt onaangename verrassingen en extra kosten en gedoe op een later moment.

Belangrijk is vastgoedadvies over de bestaande juridische situatie. Maar de bestaande privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke gebruiksmogelijkheden sluiten ook niet altijd op elkaar aan, zodat een toestemming of mogelijkheid in het ene rechtsgebied niet kan worden gebruikt door een beperking op het andere rechtsgebied. Dergelijke discrepanties behoren gevolgen te hebben voor de koopprijs.

In de praktijk sluiten beperkingen in erfpacht- of huurvoorwaarden bijvoorbeeld niet aan bij ruimere bestemmingsplanmogelijkheden. Of andersom, in de huurovereenkomst staan ruimere gebruiksmogelijkheden dan is toegestaan in een bestemmingsplan, zodat u als verhuurder aansprakelijk kunt zijn in een handhavingsprocedure. Of een transformatie van een kantoor naar een hotel, waarvoor een mogelijk moeizame bestemmingsplanwijziging moet worden doorlopen om het geplande hotel ruimtelijk succesvol in te passen in een bestaande woonomgeving.

Meer weten over Bouwrecht?

Neem contact met ons op via ons contactformulier of e-mail. Wilt u liever direct bellen, neem dan contact met ons op via 020-4919133